Boelsz als afbouwpartner

Het loont de moeite om Dick Boelsz Afbouwbedrijf BV in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij uw afbouwproject. Vanaf de oriëntatiefase brengen we onze expertise en ervaring in. We toetsen uw plannen aan onze kennis, vaardigheden en uitgangspunten. We dragen optimalisaties aan ten aanzien van het Programma van Eisen. We kunnen knelpunten in de uitvoering voorkomen en we bakenen grenzen duidelijk af naar taken en verantwoordelijkheden.

 

De projectbegeleiding is vanaf de start in handen van één contactpersoon; een professional die alles voor de opdrachtgever regelt. Hij bewaakt de kwaliteit en continuïteit en speelt direct in op onvoorziene omstandigheden. Door de korte communicatielijn die vanaf de start tot aan de nazorg via steeds dezelfde contactpersoon verloopt, ontlasten we onze opdrachtgever in het bouwproces en voorkomen we onnodige faalkosten. Om elke twijfel weg te nemen, bieden we bij elk project een heldere garantie die precies duidelijk maakt wat u van ons kan en mag verwachten.
 

Dick Boelsz Afbouwbedrijf

Winnaar Gouden Brander Spaan 2014

 

 

 

    

Direct een offerte
aanvragen voor uw Zandcement- of Calciumsulfaatdekvloer?

>> offerte aanvragen
 

Papaverstraat 24
1131 HK Volendam
Tel: 0299 320475
Email: info@boelsz.nl

>> naar contact